fbpx

Turvallisuuskoulutusta sinulle - Koulutamme laadukkaasti turvallisuutta työelämän tarpeisiin.

EaMuutos

Ensiapukoulutus

Ensiapukurssimme toteutetaan ensiapukoulutusohjelmien mukaisesti. Kurssiemme vastuullisina kouluttajina toimivat ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Ensiavun peruskurssi EA1-koulutus (16h)
Ensiavun jatkokurssi EA2-koulutus (16h)
Hätäensiapukoulutus (8h)
Hätäensiapukoulutus (4h)
Ammattikuljettajan ensiapukoulutus (7h)

Kelan tiedote: Työterveyshuollon ensiapuvalmiuteen liittyviä koulutuskustannuksia korvataan seuraavasti 1.1.2020 alkaen.

Työterveyshuollon ammattihenkilön tarpeelliseksi katsoman ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään, kun kouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö (lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja), jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Korvaukseen oikeuttavia ensiapukoulutukseen liittyviä kustannuksia ovat

  • ensiapukouluttajan palkkiot,
  • tarpeellisen opetusmateriaalin kustannukset ja välinevuokrat,
  • koulutustiloista maksettava erillinen vuokra sekä
  • ensiapukouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset.

Aikaisempaan tapaan työterveyshuoltona korvataan ainoastaan työnantajaan työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden ja yrittäjän omaan työturvallisuuteen liittyvää ensiapukoulutusta ja -välineitä. Korvaukseen ei oikeuta esimerkiksi asiakkaiden, opiskelijoiden turvaksi ja/tai ammattipätevyyden vuoksi järjestetty ensiapukoulutus. Ensiapuvälineiden kustannusten korvaamiseen ei tule muutosta.

Jos sosiaali- ja terveysministeriö antaa asiasta uusia ohjeita, niin asiaa tarkastellaan korvausten maksamisen näkökulmasta uudelleen.

(K3-Prevent Oy: Ensiapukouluttajamme täyttävät kouluttajaehdot.)

Katso SydänSalama -laitteen koulutus klikkaamalla kuvaaDefin merkki

Koulutukset myös kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä.