fbpx

Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

EaMuutos

Kirjallinen kysymys Suomen Punaisen Ristin ensiapukoulutuksesta

Kansanedustaja Mari Rantasen kirjallinen kysymys hallitukselle.

Miten hallitus aikoo puuttua Suomen Punaisen Ristin ja sen omistaman Punainen Risti Ensiapu Oy:n ensiapukoulutusmarkkinoita vääristävään asemaan? 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 252/2019 vp

Ote ministerin vastauksesta

Kyseisen yhteistyöpöytäkirjan solmimisen jälkeen on tapahtunut muutoksia muun muassa valtiontukisäätelyyn liittyvissä säädöksissä ja tulkinnoissa. Tämän vuoksi STM:n ja Suomen Punaisen Ristin välistä yhteistyöpöytäkirjaa ollaan muuttamassa. Tarkoitus on täsmentää yhteistyöpöytäkirjan ensiapukoulutusta koskevaa osaa siten, että ensiapukouluttajien oman kouluttautuneisuuden ja perehtyneisyyden standardi kuvataan yleisimmin eikä vain Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajakoulutuksen mahdollistamaksi, siten että se antaa kaikille kriteerit täyttäville alan toimijoille avoimen ja syrjimättömän mahdollisuuden tarjota palveluitaan sekä turvaa kansalaisille ja työpaikoille annettavan varsinaisen ensiapukoulutuksen sisällön säilymisen valtakunnallisesti yhtenäisenä ja kansainvälisiin tutkimustuloksiin ja parhaisiin käytäntöihin perustuvana.

Helsingissä 13.11.2019
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen

Erityisavustaja Lasse Ilkan (Sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Valmiusyksikkö / VAL) puhelimessa annettu ohje 16.12.2019.
Yritys voi antaa ensiapukoulutusta 2020 alkaen noudattamalla nykyisenlaisia käytössä olevia kouluttajapätevyysvaatimksia ja ensiapukoulutuksen sisältöjä. Sopimusta ei saada valmiiksi tällä vuodella.

Ensiapukoulutus

Ensiapukurssimme toteutetaan ensiapukoulutusohjelmien mukaisesti. Kurssiemme vastuullisina kouluttajina toimivat ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Ensiavun peruskurssi EA1-kurssi (16h)
Ensiavun jatkokurssi EA2-kurssi (16h)
Hätäensiapukurssi (8h)
Ammattikuljettajan ensiapukurssi (7h)

HUOMIO! Työterveyshuollon järjestämiseen liittyen on Kelan työnantajalle osin korvattavia kustannuksia muun muassa työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitäminen. Koulutuksemme täyttää korvausedellytyksen, kun yritys järjestää henkilöstölleen työterveyshuollon toimintasuunnitelmansa mukaista ensiapukoulutusta.

Katso SydänSalama -laitteen koulutus klikkaamalla kuvaaDefin merkki

Koulutukset myös kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä.