fbpx

Turvallisuuskoulutusta sinulle - Koulutamme laadukkaasti turvallisuutta työelämän tarpeisiin.

SiniKelta24

Sosiaali- ja terveysalan turvakoulutus

SosTer-turvakorttikoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville. Koulutus antaa valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä ja sisältää turvallisuuden kehittämisen teorian, ryhmätyön ja käytännön harjoituksen. Jaettava aineisto sisältää toimintaohjeita ja tarkastuslistoja työpaikan turvallisuuden parantamiseen.

SosTer-turvakorttikoulutus on yhden työpäivän mittainen. Kurssin läpäisseet saavat SosTer-turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.