fbpx

Kiinnostu - Kysy - Koulutamme

SiniKelta23

Tieturva 1 -koulutus tietyön ammattilaisille helposti meiltä!

Kenelle Tieturva 1 -koulutus on tarkoitettu?

Tieturva 1 -koulutus on suunnattu kaikille niille henkilöille, jotka tekevät töitä yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella. Väylävirasto vaatii kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä henkilöiltä Tieturva 1 -koulutuksen hyväksytyn suorittamisen ja siihen liittyvän pätevyyden.

Mikä on Tieturva 1-koulutuksen tavoite?

Tieturva 1 -koulutuksen tavoitteena on antaa koulutukseen osallistuville hyvät valmiudet tiellä tehtävissä töissä esiintyvien riskien tunnistamisessa n ja niihin varautumisessa.

Millainen on Tieturva 1-koulutuksen sisältö?

Tieturva 1 -koulutuksen aikana koulutukseen osallistuvat perehdytetään teillä tehtävien töiden vaaroihin, riskien tunnistamiseen ja hallintaan.

Millainen on Tieturva 1 -koulutuksen suoritustapa?

Sinun on helppoa suorittaa Tieturva 1 -koulutus yhden päivän kestävänä lähiopetuksena. Koulutuksen ja siihen liittyvän, hyväksytysti suoritetun tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin ja pätevyyden. Pätevyys ja Tieturva 1 -kortti ovat voimassa myöntämispäivämäärästä lukien viisi (5) vuotta.

Jos aiot osallistua Tieturva 2-jatkokurssille, sinulla täytyy olla suoritettuna hyväksytysti Tieturva 1 -koulutus.

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta:

• Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
• Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
• Työkoneen kuljettajalta tietyömaalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
• Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.

Tieturva 1 -koulutusta ei vaadita esimerkiksi:

• Suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
• Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara). ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
• Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
• Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.

Mitä teen, jos Tieturva 1 -pätevyyteni on vanhentunut?

Kun haluat jatkaa Tieturva 1 -pätevyyttä, sinun tulee suorittaa uudestaan Tieturva 1 -koulutus ja siihen liittyvä tutkinto. Muista hakeutua koulutukseen viimeistään Tieturva 1 -kortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden aikana tai mieluummin jo ennen sitä.

Tieturva 1 -korttini on kadonnut ja tarvitsen uuden

Kaikkein helpoimmin tilaat kadonneen Tieturva 1 -kortin tilaat suoraan Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) verkkokaupasta, rekisteripalveluiden neuvontanumerosta (09) 4761 1301 tai sähköpostilla turvallisuuskortit(at)spek.fi.

Jos korttisi on kadonnut ja sitä kysytään työmaalla, voit todistaa pätevyyden myös soittamalla SPEK:n rekisteripalveluiden neuvontanumeroon. Rekisteripalveluiden puhelinpäivystys voi antaa sinulle myös tilapäisen todistuksen kadonneen kortin tilalle sähköpostitse.

Koulutus myös kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivänä.

Ilmoittaudu tieturva1 -korttikoulutukseen >>