Kaikki korttikoulutuksemme

Perustietoa korteista, koulutukset, korttien voimassaoloajat, korttien hallinnoijat sekä korttien valtakunnallisuus ja kouluttajien omat kortit.

Ensiapukortti ja ensiapukorttikoulutus meiltä – K3-Prevent Oy, Seinäjoki

ENSIAVUN PERUSKURSSI 1

Ensiavun peruskurssi on 16 oppituntia kestävä kahden päivän koulutus. Vuoden 2020 alusta kaikki ensiapukoulutusta antavat yritykset ja toimijat, joiden kouluttajien ammattitaitovaatimukset täyttyvät, ovat kouluttajina Työsuojeluhallinnon ja KELA:n tasavertaisiksi hyväksymiä ensiapukouluttajia. Kortti on voimassa kolme (3) vuotta ja se voidaan uusia hätäensiapukoulutuksella kerran kolmeksi jatkovuodeksi. Kortista ei ole yhtenäistä valtakunnallista korttimallia.

Hätäensiapukortti ja hätäesniapukorttikoulutus meiltä - K3-Prevent Oy, Seinäjoki

HÄTÄENSIAPUKORTTI

Hätäensiapukurssi on 6-8 oppituntia kestävä koulutus. Kortin voi suorittaa myös verkkokoulutuksena. Vuoden 2020 alusta kaikki ensiapukoulutusta antavat yritykset ja toimijat, joiden kouluttajien ammattitaitovaatimukset täyttyvät, ovat kouluttajina Työsuojeluhallinnon ja KELA:n tasavertaisiksi hyväksymiä kouluttajia. Ensiapukortti on voimassa kolme (3) vuotta. Kortista ei ole yhtenäistä valtakunnallista korttimallia.

ALkusammutus AS-1 ja Alkusammutus AS-1-korttikoulutus - K3-Prevent Oy, Seinäjoki

ALKUSAMMUTUS (AS1)

Alkusammutuskoulutus on kestoltaan kaksi tuntia. AS1-koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen – yhteiskestoltaan kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta. Koulutuksesta saa alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi (5) vuotta. SPEK:n hallinnoima korttimalli on yhtenäinen koko maassa.

Työturvallisuuskortti ja työturvallisuuskorttikoulutus – K3-Prevent Oy, Seinäjoki

TYÖTURVALLISUUSKORTTI

Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskortti on ainut kortti, joka käy kaikilla työpaikoilla (kuvan kortti). Korttikoulutusta ei voi suorittaa kokonaan itsenäisesti verkkokoulutuksena.

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi (5) vuotta ja se uusitaan käymällä kahdeksan (8) tunnin pituinen työturvallisuuskorttikoulutus.

Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima korttimalli on yhtenäinen koko maassa.

Tulityökortti ja tulityökorttikoulutus - K3-Prevent Oy, Seinäjoki

TULITYÖKORTTI

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulikorttikoulutus on vakuutusyhtiöiden edellyttämä koulutus työntekijöille tilapäisillä tulityöpaikoilla. Tulityön tekemiseen työntekijä tarvitsee tulityöluvan ja luvan myöntäjällä tulee myös olla koulutus suoritettuna. Tulityökortti on voimassa viisi (5) vuotta ja se uusitaan käymällä kahdeksan (8) tunnin pituinen koulutus. Kun kortin uusinta tapahtuu vanhan kortin ollessa vielä voimassa, voi kurssista puolet suorittaa verkko- ja puolet lähikoulutuksena. SPEK:n hallinnoima korttimalli on yhtenäinen koko maassa.

Trukkikortti ja trukkikorttikoulutus meiltä - K3-Prevent Oy, Seinäjoki

TRUKKIKORTTI

Trukkikorttia vaaditaan työtekijöiltä monellakin työpaikalla. Korttikoulutuksen pituus on kuusi (6) oppituntia. Trukkikortin voit suorittaa verkkokoulutuksena. Kortti on voimassa viisi (5) vuotta ja se uusitaan uudella koulutuksella. Trukkikortti ei korvaa lakiasetuksen edellyttämää käyttölupaa. Kun työntekijä käyttää trukkia, tulee hänellä olla oman työnantajan myöntämä käyttölupa. Trukkikortissa ei ole yhtenäistä valtakunnallista korttimallia.

Koulutamme laadukkaasti turvallisuutta työelämän tarpeisiin.

Koukuttavan kivaa koulutusta